Cena wynajęcia domku: od 180 zł/doba. Cena zależna od długości pobytu oraz pory roku.

„Wzgórze Poręby” – Solina 105A

Agnieszka Kozicka-Ciółkowska, tel. 691 138 153

email: domki@wzgorzeporeby.pl

Potwierdzeniem rezerwacji jest wpłata zadatku* na rachunek bankowy (po uzgodnieniu telefonicznym).

Zapoznaj się z Regulaminem Ośrodka Wzgórze Poręby!

*Zadatek – dodatkowe zastrzeżenie umowne. Służy do zabezpieczenia interesów obu stron umowy. Strona, która nie wykona swojego zobowiązania traci zadatek, jeśli sama go dała, albo obowiązana jest go zwrócić w dwukrotnej wysokości. Od 2008 roku zadatek jest skuteczny jeżeli zostanie wręczony przed lub w trakcie umowy. Zadatkiem może być określona suma wyrażona w pieniądzu jak również rzecz ruchoma. Wysokość zadatku nie powinna przekraczać wartości przyszłego zobowiązania. Zadatek różni się od zaliczki tym, że w razie niewykonania umowy przez jedną ze stron, druga strona wzbogaca się o wysokość zadatku; natomiast zaliczka jest po prostu zwracana, bez dodatkowych konsekwencji. Zadatek staje się nim tylko wtedy, gdy zostanie to jasno określone w umowie – bez takiego określenia będzie to zaliczka. W znaczeniu prawnym zadatek oznacza pewnego rodzaju surogat odszkodowania na wypadek, gdyby umowa zawarta między stronami nie została wykonana (art. 394 kc). Zadatek jest zdefiniowany w art. 394 k.c.